Oferta

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

 • kasacja pojazdow
 • sprzedaż części używanych
 • skup złomu i metali kolorowych
 • przyjmowanie zużytego sprzętu AGD, RTV i komputerów
 • skup akumulatorów i katalizatorów

Celem recyklingu jest uniknięcie zagrożeń dla ludzi i środowiska, jakie powodować może porzucony pojazd, a także oszczędność zasobów naturalnych Ziemi poprzez odzyskiwanie surowców i ponowne ich użycie m.in. do produkcji nowych samochodów.

Wycofany z eksploatacji pojazd jest odpadem niebezpiecznym, zagrażającym środowisku, dlatego też stacje demontażu zapewniają bezpieczne ich przetwarzanie na inne odpady, które następnie są odzyskiwane lub unieszkodliwiane.

Każdy przyjęty do Stacji Demontażu pojazd poddawany jest procesom recyklingu, tj. działaniu polegającym na ponownym wykorzystaniu odzyskanych materiałów lub części do pierwotnego lub innego przeznaczenia (akumulator, złom metalowy).

Pozostałe elementy pojazdu poddawane są procesom odzysku energii (opona jako paliwo) lub unieszkodliwiana (tworzywa sztuczne).


ZŁOMOWANIE POJAZDÓW:

Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdu:

 • Dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający dane pojazdu
 • Dowód tożsamości właściciela pojazdu
 • W przypadku gdy dowód rejestracyjny był zatrzymany przez policję, potwierdzona przez właściwy Wydział
 • Komunikacji kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 • Dokument potwierdzający własność w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela, np. umowa kupna -  sprzedaży potwierdzona przez Urząd Skarbowy;

Osoba oddająca pojazd do Stacji Demontażu powinna posiadać imienne upoważnienie, jeżeli występuje w imieniu właściciela.

Po przyjęciu pojazdu do kasacji właściciel otrzymuje:

 • Zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do Stacji Demontażu Pojazdów
 • Unieważnienie dowodu rejestracyjnego
 • Unieważnienie tablic rejestracyjnych
 • Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Ponadto w terminie 30 dni od otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu właściciel pojazdu zobowiązany jest złożyć wniosek o wyrejestrowaniu pojazdu.

Z chwilą wydania zaświadczenia o przyjęciu pojazdu przestaje obowiązywać opłata OC od pojazdu, a nadpłatę można wycofać.


PRZYJMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU

 1. Przyjmowanie zużytego sprzętu AGD, RTV
  • kod odpadu 20 01 36  (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 z sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.Nr 112, poz.1206) , a w szczególności: lodówki, zamrażarki, lady chłodnicze, klimatyzatory, inne urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne
  • kod 20 01 35  a w szczególności: Terminale komputerowe, maszyny sterujące, monitory komputerowe, telewizory, wszelkie urządzenia zawierające kineskopy, urządzenia zawierające rtęć, zasilacze awaryjne, Świetlówki liniowe oraz z solarium, lampy UV,
 2. Przyjmowanie zużytego sprzętu komputerowego
  kod odpadu 20 01 36 Komputery, klawiatury, myszki komputerowe, laptopy, notebooki, drkarki, skanery, zasilacze, modemy i inne.
 3. Przyjmowanie sprzętu biurowego
  kod odpadu 20 01 36 Telefony, faxy, maszyny do pisania, kserokopiarki, niszczarki, kalkulatory, rzutniki, centrale telefoniczne, itp.
 4. Przyjmowanie sprzętu domowego
  kod odpadu 20 01 36 Radia, magnetofony, anteny, tunery satelitarne, kamery, pralki, odkurzacze, żelazka, lamy, żyrandole, maszyny do szycia, grzejniki elektryczne, kuchenki, grille, opiekacze, czajniki, miksery, ekspresy, i inne roboty kuchenne, frytkownice, itp.
 5. Elektronarzędzia
  kod odpadu 20 01 36 Wiertarki, wkrętarki, pilarki, inne specjalistyczne narzędzia,
 6. Sprzęt przemysłowy
  kod odpadu 16 02 14 Kamery przemysłowe, systemy monitorujące, systemy nadawczo-odbiorcze, radiostacje, systemy radiowęzłowe, rozdzielnie, radary, wagi elektroniczne, wentylatory, itp.
 7. Elementy usunięte z zużytych urządzeń
  kod odpadu 16 02 16 Przewody, kable, wtyczki, przełączniki, tonery i pojemniki na tusze.
 8. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
  kod odpadu 16 80 01 Dyskietki, taśmy magnetyczne, kasety, dyski twarde, płyty CD, DVD,


Posiadacz odpadów przekazujący odpad zobowiązany jest do wystawienia karty przekazania odpadu, wg wzoru zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiskaz dnia 12.12.2014 r. Dz.U 2014 poz.1973 W sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.