O firmie Eko-Max

Celem recyklingu jest uniknięcie zagrożeń dla ludzi i środowiska, jakie powodować może porzucony pojazd, a także oszczędność zasobów naturalnych Ziemi poprzez odzyskiwanie surowców i ponowne ich użycie m.in. do produkcji nowych samochodów.

Wycofany z eksploatacji pojazd jest odpadem niebezpiecznym, zagrażającym środowisku, dlatego też stacje demontażu zapewniają bezpieczne ich przetwarzanie na inne odpady, które następnie są odzyskiwane lub unieszkodliwiane.

Skorzystaj z wyszukiwarki części używanych:

Recycling - jak to działa?

 

Każdy przyjęty do Stacji Demontażu pojazd poddawany jest procesom recyklingu, tj. działaniu polegającym na ponownym wykorzystaniu odzyskanych materiałów lub części do pierwotnego lub innego przeznaczenia (akumulator, złom metalowy).

Pozostałe elementy pojazdu poddawane są procesom odzysku energii (opona jako paliwo) lub unieszkodliwiana (tworzywa sztuczne).