Witamy w Centrum Recyclingu EKO-MAX

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

  1. kasacja pojazdow
  2. sprzedaż części używanych
  3. skup złomu i metali kolorowych
  4. przyjmowanie zużytego sprzętu AGD, RTV i komputerów
  5. sprzedaż węgla kamiennego i brunatnego oraz miału
  6. skup akumulatorów i katalizatorów

Celem recyklingu jest uniknięcie zagrożeń dla ludzi i środowiska, jakie powodować może porzucony pojazd, a także oszczędność zasobów naturalnych Ziemi poprzez odzyskiwanie surowców i ponowne ich użycie m.in. do produkcji nowych samochodów.

Wycofany z eksploatacji pojazd jest odpadem niebezpiecznym, zagrażającym środowisku, dlatego też stacje demontażu zapewniają bezpieczne ich przetwarzanie na inne odpady, które następnie są odzyskiwane lub unieszkodliwiane.

Każdy przyjęty do Stacji Demontażu pojazd poddawany jest procesom recyklingu, tj. działaniu polegającym na ponownym wykorzystaniu odzyskanych materiałów lub części do pierwotnego lub innego przeznaczenia (akumulator, złom metalowy).

Pozostałe elementy pojazdu poddawane są procesom odzysku energii (opona jako paliwo) lub unieszkodliwiana (tworzywa sztuczne).

EKO-MAX 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 1a